Samen kerk zijn!


Van 16-22 februari 2009 bracht de commissie Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle samen met haar predikant ds. Jan van Langevelde een werkbezoek aan Israël. Het doel voor het bezoek aan Israël was de banden met zustergemeente Chesed weEmet (CwE) in Rishon leTsion (vlakbij Tel Aviv) te verdiepen en te verbreden. Deze contacten zijn vanaf 2006 ontstaan en we wilden onze relatie, onze en hun verwachtingen van de samenwerking en onze gezamenlijke toekomst bespreken.

Eerste gesprekken

De eerste gesprekken vonden plaats bij uitgeverij HaChotam (het zegel) met Eitan Kashtan, één van de ouderlingen van Chesed weEmet. Eitan is jeugdwerker binnen de gemeente en samen met zijn vrouw Orit stichter van HaChotam, die christelijke kinder- en jeugdboeken en tijdschriften uitgeeft.

Gezamenlijk jeugdwerk

Het jeugdwerk binnen Chesed weEmet werkt met vaste begeleiders die de jongeren van hun 13e tot hun 18e jaar wekelijks coachen. Wanneer ze 18 jaar zijn moeten alle jongeren (ook de meisjes) in dienst en komt de groep op een andere manier bij elkaar.

We hebben met Eitan de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van hetzelfde catechesemateriaal besproken en dat later samen uitgewerkt. Daardoor konden we in september jl. als catechesevorm ‘Chatten met Israël’ aanbieden. Er was zoveel belangstelling van de Zwolse jongeren dat er (dankzij de inzet van nieuwe enthousi­aste leiding) drie groepen zijn gevormd (een van 8 in de Zuiderhof en twee van 7 in de Noorderkerk) die dezelfde catechesemethode behandelen als een groep jongeren van dezelfde leeftijd (ca. 13 jaar) van Chesed weEmet. Het is een Engelse metho­de, die ook in het Hebreeuws is uitgebracht. Wij zorgen ervoor dat de lessen in het Nederlands vertaald worden. Via internet gaan de deelnemers (in het Engels) contact met elkaar opnemen om uit te wisselen hoe ze over bepaalde vragen uit deze metho­de denken. Daarbij zullen natuurlijk ook meer dingen uitgewisseld worden dan alleen vragen uit de catechesemethode; een prachtige mogelijkheid om onderling contac­ten op te bouwen.

Militairen

Verder opperde Eitan om af en toe de dienstplichtige jongelui van CwE (waaronder ook twee van zijn zoons) te bemoedigen met een mailtje of een kaartje en vooral in het gebed. Ook wordt gedacht aan uitwisseling van ervaringen tussen de Zwolse beroepsmilitairen die o.a. in Afghanistan zitten en dienstplichtige militairen van Chesed weEmet.

Gesprek met de ouderlingen

In het kantoorgebouw van HaGefen Publishing (een andere christelijke uitgeverij waar verschillende gemeenteleden aan verbonden zijn en waar zaterdags de kerk­dienst gehouden wordt) spraken we met drie andere ouderlingen van CwE. Omdat de gemeente in februari nog vacant was (ds. Baruch Maoz is in december 2008 met emeritaat gegaan), was er geen voorganger bij deze gesprekken. (Intussen is er weer een voorganger benoemd: ds. Brig Jones.)

De gesprekken waren allerhartelijkst. Het werd zeer gewaardeerd dat we als voltallige commissie samen met ds. Jan van Langevelde aanwezig waren.

We hebben van beide kanten onze theologische opvattingen kort geschetst omdat je van elkaar goed wilt weten met wie en op welk niveau je spreekt. Onder­werpen als: hoe worden de ambten vervuld, hoe kijken we aan tegen de doop en het avondmaal, staan de kansels van beide kerken open voor de voorgangers, en nog veel meer kwam daarbij aan de orde.

Samen kerk zijn

Tot onze vreugde konden we heel veel overeenkomsten vinden: beide gemeenten zijn reformatorisch, beide zijn missionair, doen veel voor de jeugd en zijn beide bezig met een nieuw kerkgebouw. Er werden ons direct al praktische tips gegeven hoe we valkuilen in de kerkbouw moesten omzeilen.

Voor ons als commissie, waarvan enkelen zich al jarenlang hebben ingezet voor het opbouwen van deze contacten, was het een emotioneel moment toen deze ouder­lingen uitspraken dat ze heel graag de contacten zoals wij die voor ogen hebben, in hun gemeente breed willen ondersteunen. We vonden elkaar in Efeze 2: in Christus zijn we één, Joden en heidenen. Hij heeft de scheidsmuur weggebroken!

We herkenden elkaar in ons verlangen meer voor elkaar te willen betekenen en ons daarvoor in te zetten. Hoe we dat zullen en kunnen doen werd uitgebreid be­sproken, en we zullen dat in de toekomst gezamenlijk uitwerken. De nadruk zal eerst liggen op de contacten die jongeren kunnen aangaan. Er ligt dus weer heel wat werk op ons te wachten, maar we hebben nu de zekerheid dat we daarin binnen onze zustergemeente alle medewerking zullen hebben.


Veel hebben we geleerd in deze week. Veel goede gesprekken hebben we gehad, maar bovenal danken we onze hemelse Vader die harten en deuren opende. Vol vertrouwen gaan we een gezamenlijke toekomst in.
Wayne en Harriët zijn leden van de commissie Kerk en Israël van de CGK te Zwolle

mevr. Harriët Tamminga-Hebels
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 5 (dec. 2009)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel