Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Israël-seminar 1999


Bent u theoloog of theologische student? Bent u gemeentelid en geïnteresseerd in theologische vragen? Hebt u speciale belangstelling voor vragen die te maken hebben de volheid des tijds en de vervulling der tijden?

Zou u graag Israël willen bezoeken én met deze vragen bezig zijn, dan nodigen wij u hartelijk uit om deel te nemen aan een seminar in Israël, dat georganiseerd wordt door de Deputaten voor de Evangelieverkondiging onder Israël van de Chr. Geref. Kerken, in de periode van maandag 11 oktober tot en met zaterdag 23 oktober 1999

De reis

In de reis is een excursie-element opgenomen. De reis begint in Jordanië, vanwaar we naar het Noorden (Galilea) gaan. Daar willen we o.a. Tsfat, de stad van de joodse mystiek met zijn eigen toekomstverwachting, bezoeken, en daarnaast Tsippori, de opgraving van een stad uit de tijd van het Nieuwe Testament, en Beth Sjearim, de begraafplaats van vele talmoedische geleerden. Uiteraard staat hier ook een bezoek aan de stad Megiddo op het programma, met uitzicht op de vlakte en de bergen eromheen, waar het bijbelse Harmageddon (Opb. 16,16) zijn naam aan ontleend heeft.

Vanuit Galilea gaan we naar Jeruzalem. Daarbij zal bijzondere aandacht zijn voor allerlei plaatsen met een messiaanse en/of eschatologische lading. Zo besteden we aandacht aan de eindtijdverwachting, waarin de tempel een centrale plaats inneemt, en bekijken we de opgravingen bij de zuidelijke tempelmuur. Verder bezoeken we de Olijfberg, die een centrale rol speelt in bepaalde joodse en christelijke eindtijdverwachtingen.

Vanuit Jeruzalem gaan we naar Jericho, dat uitvalsbasis zal zijn om de woestijn in te gaan en o.a. Qumran bezoeken: een plaats waar in de tijd van het Nieuwe Testament apocalyptische verwachtingen welig tierden.

Vandaar gaan we tenslotte naar Jordanië, waar we o.a. Pella met een bezoek zullen vereren. Pella is de plaats, waar de christenen uit Jeruzalem heen gevlucht zijn bij het naderen van de romeinse legers tijdens de opstand van 67-70 n.Chr.. Die vlucht bracht aan het licht dat het voor de praktijk van het leven groot verschil maakte hoe men de messiaanse toekomst verwachtte. De laatste nacht brengen we door in Amman, om via Jordanië naar huis terug te keren.

Voorbereidingsdagen

Ter voorbereiding op deze reis zijn er op de zaterdagen 17 april en 15 mei 1999 voorbereidingsdagen gepland, die van 10.00 tot 15.00 uur zullen duren. Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden in de Ichthuskerk te Amersfoort. Eén voorbereidingsdag - 10 juni - is op donderdag van 16.00 tot 21.00 uur gepland, omdat we voor die dag een joodse spreker hebben uitgenodigd. Voor vrijdag 24 (vanaf 19.00 uur) & zaterdag 25 september 1999 (tot 16.00 uur) is een voorbereidingsweekend gepland in Mennorode te Elspeet. Ook tijdens het verblijf in Israël zullen lezingen georganiseerd worden, waarin verschillende aspecten van het thema aan de orde zullen komen.


Zaterdag 17 april 1999

  • Dr W.H. Rose, ‘Messiaanse verwachting, eschatologie en apocalyptiek in het Oude Testament’
  • Prof. dr F. García Martínez, ‘Joodse eschatologische verwachtingen rond het begin van onze jaartelling, m.n. in de gemeenschap van Qumran’


Zaterdag 15 mei 1999

  • Drs M.C. Mulder, ‘Paulus’ spreken over de toekomst van Israël in Romeinen 9-11 tegen de achtergrond van zijn eschatologie’
  • Prof. dr W. Otten, ‘Eschatologische verwachtingen in de Oude Kerk tot het jaar 1000’


Donderdag 10 juni 1999

  • Dr M. van Loopik, ‘Eschatologische verwachtingen in de rabbijnse traditie’
  • Dr H. Vreekamp, ‘De eschatologische gerichtheid van de pelgrimsfeesten van Israël’


Vrijdag 24 & zaterdag 25 september 1999

  • Prof. dr E.G.E. van der Wall, ‘Israël in de eschatologische verwachtingen in Nederland in de 17e eeuw’
  • Prof. dr P. Raedts, ‘Jeruzalem in de middeleeuwse eindtijdverwachting’

Reissom

  • De reissom bedraagt f 2450,- (inclusief voorbereidingsbijeenkomsten)
  • Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: dr G.C. den Hertog, Lorentzkade 14, 2313 GB Leiden, tel.: 071-5131593


Een verslag van dit seminar staat in jrg. 44 no.2

dr. Gerard den Hertog
Vrede over Israël jrg. 43 nr. 1 (feb. 1999)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x