Ingelijfd in Israël en ten dienste van Israël

Rapport over de bezinning van deputaten ‘Kerk en Israël’ van de CGK (van 1931 t/m 1991), opgesteld door dr. T. Brienen, maart 1992


1. Redenen voor bezinning

 1. Vragen die om antwoorden roepen
 2. Continuïteit met het verleden
 3. Holocaust, vorming van de staat Israël en herlevend antisemitisme
 4. Thema van de bezinningen

2. De naam van ons deputaatschap

 1. Zending onder Israël
 2. Zending onder de Joden
 3. Evangelieverkondiging onder Israël
 4. Hernieuwde bezinning

3. Plaats van Israël in het heilshandelen van God

 1. Begin van de bezinning in 1956
  - Noodzaak van de bezinning
  - Kernzaken van de bezinning
 2. Vervolg van de bezinning in 1974
 3. Bezinning op Romeinen 9-11 in 1975
 4. Samenvatting van de bezinning in 1983

4. Geen twee wegen

 1. Confrontatie met de twee-wegen-gedachte
 2. Nadere standpuntbepaling inzake de twee-wegen-gedachte
 3. Duidelijke afwijzing van de twee-wegen-gedachte

5. Gesprek - getuigenis - dienst

 1. Het kader van deze drie taken
 2. De basis van deze drie taken
 3. Mogelijkheden voor deze drie taken
 4. Nadere onderbouwing van deze drie taken

6. Herbezinning op Jezus als de Messias

 1. De christologie in geding - een harde vraagstelling
 2. De christologie in geding - een eerste stellingname
 3. De christologie in geding - joodse stemmen en christelijke antwoorden
  - Pinchas Lapide
  - David Flusser
 4. De christologie in geding - zaken van belang

7. Israël - volk, land en staat

 1. Nieuwe aandacht
 2. Een eerste aanzet
  - Veel vragen
  - Flinke discussie
 3. Een nadere toespitsing
  - Probleemstelling
  - Beantwoording
 4. Oproep tot verdere bezinning

8. Het werk in Israël zelf

 1. Hoe het is begonnen
 2. Hoe het meer vorm kreeg
 3. Waar het ten diepste op aankomt

9. Besluit

x