Start
Belicht
Kerk en Israël
Verbonden
Citaat
Jodendom
CIS

Belicht

de Joodse Raad

Kijktip:
“De Joodse Raad” en
“Werktuig van de nazi’s”

Onder de vlag van de Evangelische Omroep is momenteel de korte serie “De Joodse Raad” bij de NPO te zien. De serie biedt een aangrijpende en vaak onthutsende inkijk in de donkerste jaren van de afgelopen eeuw. Te zien is op welke doortrapte manier de Joodse bovenlaag door de Duitsers mede­plichtig wordt gemaakt aan de deportatie van de Joden uit Nederland. Het schokkende is dat goede mensen gedrongen werden tot foute keuze’s en dat voor de kijker heel in­voelbaar wordt hoe dat kon gebeuren. Dat laat de kijker achter met de vraag: “en ik, hoe zou ik het gedaan hebben in die omstandig­heden?”


Bij de serie verscheen ook de documen­taire “Werktuig van de nazi’s” waarin onder andere de nog levende secretaresse van de raad, Mirjam Bolle-Levie, geïnterviewd wordt.


Voor wie niet wil vergeten wat zich af­ge­speeld heeft en wil nadenken over het eigen morele kompas wanneer je onder grote druk komt te staan, is zowel serie als documen­taire en absolute aanrader.


Wallet & van Weezel

Luistertip:
“Wallet & Van Weezel”

In de EO-podcast ‘Wallet & van Weezel’ gaan Natascha van Weezel en Bart Wallet met elkaar in gesprek over wat er leeft in én rondom de joodse wereld. Een goed gesprek hierover is na 7 oktober, rondom de gebeurtenissen in Gaza, urgenter dan ooit.

Bart & Natascha

Bart Wallet is hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de eerste voltijds leerstoel voor joodse geschiedenis in Nederland bekleedt. Hij is een vooraanstaand auteur op het gebied van joodse geschiedenis en religie­geschiedenis.
Natascha van Weezel is auteur en documentairemaker. Haar werk wordt sterk beïnvloed door haar familiegeschiedenis; haar ouders waren beide kinderen van Holocaustoverlevenden. Haar opa leerde haar dat als dit met één minderheid kan gebeuren, het elke minderheid kan overkomen.


gekidnapt...

Na 7 oktober...

Artikelen in Verbonden

In ons magazine zijn meerdere artikelen gewijd aan (de gevolgen van) ‘7 oktober’:


Zie ook onze Nieuwsbrief. Zoals deze:


Nieuwsbrief Kerk & Israël,
23 maart 2024

meeleven met Joodse burgers in Nederland

Vanavond begint Poerim, het Lotenfeest. Het boek Esther wordt gelezen, en herdacht wordt hoe de Joden­hater Haman alle Joden wilde uitroeien. God wordt in het hele boek niet genoemd, maar het is duidelijk dat niet het lot maar God zorgde dat zijn volk daaraan ontkwam. De geschiedenis blijft actueel. Keer op keer belaagden Vijanden Israël. Keer op keer overleefde Gods volk, alle enorme bedreigingen ten spijt, door - achter de schermen - de Bewaarder Israëls. De geschiedenis is nu weer bijzonder actueel door de schrik­barende toename van anti-Joodse gevoelens en acties ook in Nederland. meer...


Kerk & Israël

Wij zijn een deputaatschap (commissie) van
de Christelijke Gereformeerde Kerken.

We houden ons bezig met de relatie Kerk-Israël,
in bezinning en praktijk.

In de brochure Voorgoed verbonden staat
onze visie, in 10 punten. Heel kort gezegd:

Door ons geloof in de God van Israël
zijn wij ook met zijn volk verbonden.

Verbonden

Vanaf 2015 heet ons magazine Verbonden.
Daarvoor was de naam Vrede over Israël.

Verbonden verschijnt vier keer per jaar.
Het laatst verscheen jaargang 68 nr. 2 (mei 2024).
De artikelen vanaf jrg. 41 staan op onze website.


795
artikelen
402
trefwoorden
166
Schrifstudies

Dit volk, met déze godsdienst, belichaamt van Godswege een vraag aan de kerk, (...)
de vraag naar het rechte zicht op de God van Israël en zijn weg met Israël en de volken.
uit: ‘Kerk, waarom ben je zo rustig?’ (VoI 45/2)

Jeruzalem

jodendom

Joodse datum

dinsdag 16 juli 2024
=

10 tammoez 5784

Parasja van de week

20 juli  

בלק
Balák

Num. 22:2-25:9

 

Micha 5:6-6:8

 

Joodse voorwerpen

Wat is de betekenis van
voorwerpen als:
keppel, sjofar, mezoeza,
tefilien, talliet en tsietsiet?


enkele voorwerpen

עברית

Hierboven staat als het goed is ‘Hebreeuws’ in het Hebreeuws.
We geven informatie over
Hebreeuwse woorden,
Hebreeuwse letters
en Hebreeuwse teksten.

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.
Het CIS wordt gevoed door levende contacten met het jodendom, waarvan veel in Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Geert de Korte in Israël, als Israël-consulent.
Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen en geeft wat hij in Israël leert graag door naar Nederland.