Ons blad Vrede over Israël

Tot 2014

Vanaf 2015 heet ons magazine Verbonden.
Daarvoor was de naam: ‘Vrede over Israël’ (Psalm 125:5, 128:6).


In de loop der jaren is het blad meermalen van uiterlijk veranderd, maar steeds waren daarop de woorden ‘Vrede over Israël’ (שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל - Sjalom al Jisraeel) te vinden.
Er verschenen aanvankelijk zes. en later vijf nummers per jaar.

De artikelen op internet

Vanaf jaargang 41 (1997) zijn de belangrijkste artikelen op internet gezet.

U kunt ze vinden met behulp van diverse indexen:


Vanaf jaargang 46 zijn de nummers ook als PDF-bestand te krijgen; u krijgt dan het hele blad, inclusief de opmaak.

De artikelen uit eerdere jaargangen

De artikelen uit de jaargangen 0 t/m 41 zijn niet digitaal beschikbaar. U kunt ze wel vinden in onze Israël-bibliotheek. Van deze jaargangen is een index met diverse zoek- en selecteer-mogelijkheden beschikbaar; hiermee kunt u alleen gegevens over de artikelen vinden, niet de inhoud ervan.

nummer van V.o.I.
nummer van V.o.I.
nummer van V.o.I.
nummer van V.o.I.
nummer van V.o.I.

In de loop der jaren

‘Vrede over Israël’ begon in 1954 met een jaargang 0. De eerste nummers verschenen in het zendings­blad ‘Uw Koninkrijk Kome’, waarin welwillend ‘een bescheiden hoeksken’ werd ingeruimd voor de Israël-deputaten. De jaargang is bijna geheel gewijd aan het werk dat ds. Boertien begon in Hamburg.


Vanaf oktober 1955 verschijnt ‘Vrede over Israël’ zelfstandig, zes keer per jaar: een blaadje met 8 bladzijden. De 35e jaargang begon met een uitbreiding: naar 12 blz. Later verschenen ook vaker thema-nummers van 16 blz.


In 2000 werd de omvang van elk blad 16 blz. Het verscheen vervolgens vijf keer per jaar.


In 2015 is de naam en uitvoering grondig gewijzigd. Het blad heet nu ‘Verbonden’. Het wordt aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerken gezonden.

Bijzondere nummers

Enkele bijzondere, uitgebreidere nummers: