Nieuws


augustus 2021

Ook dit jaar kunt u weer meeleven met hoe in het jodendom de najaarsfeesten worden ge­vierd, aan de hand van het Dagboek bij de Najaars­feesten, geschreven door Aart Brons. Het ‘dagboek’ bestrijkt dit jaar heel de maand september.


juli 2021

Het catechesemateriaal is nu niet meer alleen maar als download beschikbaar, maar ook direct op onze website.


mei 2021

Albert Groothedde schreef Analyse en duiding van de onrust in Israël, mei 2021Hij gaat uitgebreid in op het conflict tussen Israël en Hamas, maar ook op de onrust bínnen Israël tussen Joden en Arabieren, en geeft tenslotte ook een ‘Geestelijke duiding van de situatie.’


mei 2021

Verbonden jaargang 65 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over 65 jaar na de Sinaï-oorlog - geschreven door Alfred Muller.


januari 2021

Verbonden jaargang 65 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een artikel over Dostojevski (1821-1881) en de Joden - geschreven door Rien Vrijhof.


november 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 4 is verschenen. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het initiatief dat hieronder genoemd is.


september 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 3 is verschenen. Met onder andere een artikel over Schuld erkennen voor de jodenvervolging, door prof.dr. Gerard den Hertog.


mei 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over ds. J. Koopmans - bewogen met Israël, door Niels den Hertog.


januari 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een Schriftstudie over Psalm 118, door Bart Wallet.


november 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 4 is verschenen. Albert Hoekman schrijft over de Karaïeten en hun ‘Sola Scriptura’. Albert Groothedde over Haat en liefde in Israël. Ook wordt de nieuwe directeur van het CIS voorgesteld: Joan Bonhof. En meer.


25 oktober 2019

In de serie ‘verborgen verleden van Nederland’ verscheen een boeiende documentaire over de Snoge (de Portugese synagoge in Amsterdam) en Sefardische Joden in Nederland.


12 oktober 2019

Ons rapport is besproken op de generale synode. Daarin een samenvatting van onze bezinning op de vraag: Wat betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie? We willen verder gaan met bezinning op de eigen betekenis van het land Israël en van de staat Israël.


5 oktober 2019

Jubileumviering van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Presentatie van het boek Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, geschreven door dr. Pieter A. Siebesma


september 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 3 is verschenen. Het thema is Grote Verzoendag. Rien Vrijhof schrijft over Bidden om verzoening, Kees van den Boogert verzorgt de Schriftstudie, over Grote Verzoendag en Albert Groothedde vertelt over een gesprek met een rabbijn over Jom Kipoer. En meer.


september 2019

Er is een PowerPoint presentatie gemaakt die kan worden getoond op Israëlzondag tijdens de collecte voor Kerk en Israël.


juli 2019

De website is vernieuwd. Het uiterlijk is veranderd. Er wordt nog verder aan gewerkt.


mei 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 2 is verschenen. Met o.a. bijdragen van Bart Wallet, over hoe de CGK, NGK en GKv aankijken tegen de relatie kerk-Israël en van Ton van der Wekken, die vertelt over zijn ervaringen bij tien dagen studeren in Jeruzalem.


januari 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 1 is verschenen. Kees Budding schrijft over Maas Boertien, onze eerste Israël-werker en Hans Ruiter over lied 193 uit de Evangelische Liedbundel, dat eigenlijk een joods lied is. En meer


november 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 4 is verschenen. Met artikelen van o.a. Albert Groothedde, die vertelt hoe en zijn gezin het Loofhuttenfeest meevierden, en Arnold Huijgen, die schrijft over Dordt en Jeruzalem.


september 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 3 is verschenen. Er wordt aandacht gegeven aan het 70-jarig bestaan van Israël, o.a. in een artikel van Alfred Muller: Een successtory met onopgeloste problemen.


mei 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 2 is verschenen. Met o.a. een verslag van Tanneke Diepenbroek over hoe de CGK Dordrecht-Centrum op verzoek van deputaten - als een pilot-project - een seizoen bezig geweest is met vragen aangaande kerk en Israël. Daar is op verschillende manieren veel werk van gemaakt, o.a. met avonden over De nadere reformatie en Israël.


februari 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 1 is verschenen. Daarin vertelt Aart Brons over de Reiswijzer voor protestantse pelgrims, die is opgezet door Kees Jan Rodenburg, en uitgebreid door Brons, die er ook een website bij heeft gemaakt. Rien Vrijhof waarschuwt: Vergeet de brievenbus niet!