Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Gedeelten uit Rapporten

van deputaten ‘Kerk en Israël’
van de Chr. Geref. Kerken in Nederland

voor de Generale Synode van 2019

voor de Generale Synode van 2016

voor de Generale Synode van 2013

voor de Generale Synode van 2010

voor de Generale Synode van 2007

voor de Generale Synode van 2004

voor de Generale Synode van 2001

voor de Generale Synode van 1998

voor de Generale Synode van 1995

voor de Generale Synode van 1992

 • § 4a: De Rest-gedachte
 • § 4b: Bezinning in het verleden
  • Plaats van Israël in het heilshandelen van God
  • Geen twee wegen
  • Gesprek - getuigenis - dienst
  • Herbezinning op Jezus als de Messias
  • Israël - land, volk en staat
  • Het werk in Israël zelf
 • § 4c: De naam van het deputaatschap
  • De huidige naam
  • Generale Synode 1953
  • Ontwikkeling
  • Bezwaren tegen naamsverandering
  • Conclusie en voorstel

voor de Generale Synode van 1989

voor de Generale Synode van 1986

voor de Generale Synode van 1983